Η υπηρεσία λειτουργεί εντός του ωραρίου 7:00 - 23:00 και εκτός των ημερών Κυριακής.